מכתבים

זה הקישור למכתבים עם דיונים שאלות והבהרות אל המשתתפים בלימוד.

העתקתי את אלה שיש בהם הבהרה משמעותית של יסודות חשובים במורה נבוכים ובפסיכותרפיה, כדאי לקרוא את המכתבים כחלק חשוב ומובנה של הלימוד